st-tysul-church

Aelodaeth yn dechrau Ionawr 1af: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

 

Rhaglen 2022

Nos Fercher, 27ain April, 2022, 7yh – 9yh

Gwesty’r Porth, Llandysul

"Cyflwyniad: Cardiau Post Llandysul  1900 - 1920"

gan Andrew Williams

Croeso cynnes i bawb !

 

Dydd Sadwrn, 21ain Mai, 2022, 11yh – 4 yh

Neuadd Tysul, Llandysul

DIWRNOD AGORED HANES LLEOL

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes eich cartref neu am Llandysul a’r ardal o gwmpas, yna dewch i weld ein casgliad o Luniau, Dogfennau Cyfrifiad, Adroddiadau’r Ddeddf Brisio, Ffurflenni Ffermydd 1943, gwybodaeth am Siopau a Busnesau, yn ogystal â’n casgliadau amrywiol a diddorol am Landysul a’r Cylch.

 

MEDI, Nos Fercher 28ain, 7yh

Lleoliad: Riverside Bunkhouse, Llandysul Paddlers, SA44 4AA

Mary Thorley  "Mary Marles-Thomas and her family : Exceptional lives and brave liberalism."

 

HYDREF, Nos Fercher 26ain, 7yh

Lleoliad: Riverside Bunkhouse, Llandysul Paddlers, SA44 4AA

Professor Simon Haslett "Looking at the links: historical connections between Llandysul and Jesus College, Oxford."

 

TACHWEDD, Nos Fercher 30ain, 7yh

Lleoliad: Riverside Bunkhouse, Llandysul Paddlers, SA44 4AA

Noson Ffilm!

 

Go to top