st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

 

Rhaglen 2019

30 Ionawr: AGM + Cwis

27 Chwefror: "Rooted in History: Celebrating Carmarthenshire’s Parks & Gardens" with Penny David

27 Mawrth: "Sanctity, Superstition and the Death of Sarah Jacobs" A talk by Richard Ireland

Yn anffodus ni all Nigel Callaghan dod i siarad am "Horrible Murders!" ar nos Fercher, ond rydym gobeithio byddem yn gallu ail-drefnu yn y dyfodol.

10 Ebrill: Diwrnod Agored yng Ngwesty'r Porth, LLandysul. 12yp - 8yh.

24 Ebrill: "Quarries of Cilgerran" Emyr Phillips

29 Mai:  "Orrible Murders!" Murder, suicide, gory accidents and two-headed calves in 19th century Ceredigion. with Nigel Callaghan

26 Mehefin: "Early days of WW2 in Ceredigion" Helen Palmer, Ceredigion County Archivist

26 Medi: "Ceredigion and the Llandysul Homeguard" with Tony Honeyman

30 Hydref: "SS Great Britain" with Mike Watkins

13 Tachwedd: Film night with Ivor Thomas

“The Constant Husband”

This 1954 British Comedy is about a man who wakes up in a hotel room in West Wales, suffering from amnesia. With the help of Doctor Llewellyn, he manages to trace himself back to a wife and home in London, but soon discovers that she is just one of his many wives in his many homes all over the country.

Shot at Shepperton Studios, and on location at New Quay and Aberaeron, Kensington, Millbank, Wormwood Scrubs, Holborn, and St. Paul's, London.

11 Rhagfyr: Cinio Nadolig yn Ngwesty'r Porth. Please send your food order to Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. by the meeting on the 27th November.

 

 

 

Go to top