st-tysul-church

Aelodaeth yn dechrau Ionawr 1af: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

 

Rhaglen 2022

Nos Fercher, 27ain April, 2022, 7yh – 9yh

Gwesty’r Porth, Llandysul

"Cyflwyniad: Cardiau Post Llandysul  1900 - 1920"

gan Andrew Williams

Croeso cynnes i bawb !

 

Dydd Sadwrn, 21ain Mai, 2022, 11yh – 4 yh

Neuadd Tysul, Llandysul

DIWRNOD AGORED HANES LLEOL

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes eich cartref neu am Llandysul a’r ardal o gwmpas, yna dewch i weld ein casgliad o Luniau, Dogfennau Cyfrifiad, Adroddiadau’r Ddeddf Brisio, Ffurflenni Ffermydd 1943, gwybodaeth am Siopau a Busnesau, yn ogystal â’n casgliadau amrywiol a diddorol am Landysul a’r Cylch.

 

Mwy o ddyddiadau cyfarfodydd i ddilyn...

 

 

 

Go to top