st-tysul-church

ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Mae'r Arddangosfa yn Llyfrgell Llandysul ar y llawr gyntaf, mae lifft ar gael.

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb – 5yp a Ddydd Sadwrn 10 yb – 1 yp
 
Mae'r Arddangosfa yn cynnwys o'r 390 o fechgyn a merched o'r ardal a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ein harddangosfa yn cynnwys lluniau, clipiau o bapurau newydd ac atgofion gan berthnasau.

Gan fod lle yn gyfyngedig, gallwn ond arddangos gwybodaeth am rai a wasanaethodd.  Croeso i chwi i edrych yn ein Ffolderi Archif lle gwelwch wybodaeth rydym wedi ei ganfod.

Mae ymchwilwyr gwirfoddol yn parhau i weithio ar y prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw wybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r hyn sydd wedi ei arddangos yma, neu ynglŷn ag unrhyw un nad ydym wedi ei gofnodi hyd yn hyn, gofynnwn yn garedig i chwi gysylltu â ni a byddwn yn falch i’w gynnwys yn ein Harchif.

 

Bydd yr Arddangosfa hon yn Llyfrgell Llandysul tan o leiaf 2016.

Lluniau o'r agoriad yr arddangosfa

Lluniau o'r agoriad yn y Llyfrgell Llandysul Nos Wener 14 Tachwedd 2014 a'r cyflwyniad yng Ngwesty'r Porth bore Dydd Sadwrn 15 Tachwedd 2014

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Chwefror, 7.15yh yn Neuadd Tysul
Wednesday, 28th February, 7.15pm in Tysul Hall
a group of Seventh Cavalry troopers in 1876 (the year of Custer's Last Stand)

"Will James of Dinas, only Welshman killed at Custer's Last Stand" an illustrated talk by Mike Lewis

 


 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top