st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2018

31 Ionawr: AGM + Society Researches

 

28 Chwefror Will James of Dinas, only Welshman killed at Custer's Last Stand

Speaker: Mike Lewis

 

28 Mawrth: History of Llanfair and memories of those who worked there

Speaker: Tom Cowcher

**Change of location**: PORTH HOTEL

 

25 Ebrill: Wooden Horses and Dead Vermin         

Speaker: Richard Ireland

 

30 Mai:Conscientious Objectors in Ceredigion

Speaker: Michael Freeman

 

27 Mehefin: Murder at the Star

Speaker: Steve Adams

 

Dydd Mawrth: Ymweld a'r Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

3 Gorffennaf: Manylion i ddilyn

 

26 Medi: Someone's Watching You:  A History of Aerial Photography over Wales

Speaker: Medwyn Parry, Royal Commission

 

31 Hydref: The Archaeological Legacy of the Homefront 1914-1918

Speaker: Alice Pyper, Dyfed Archaeology

 

28 Tachwedd: Film night with Ivor Thomas

 

12 Rhagfyr: Cinio Nadoligy yng Ngwesty'r Porth

 

 

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 30ain Hydref, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 30th October, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul

"Brunel's SS Great Britain"

with Mike Watkins

 

Llandysul Local History Society next meeting


Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top