st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2018

31 Ionawr: AGM + Society Researches

 

28 Chwefror Will James of Dinas, only Welshman killed at Custer's Last Stand

Speaker: Mike Lewis

 

28 Mawrth: History of Llanfair and memories of those who worked there

Speaker: Tom Cowcher

**Change of location**: PORTH HOTEL

 

25 Ebrill: Wooden Horses and Dead Vermin         

Speaker: Richard Ireland

 

30 Mai:Conscientious Objectors in Ceredigion

Speaker: Michael Freeman

 

27 Mehefin: Murder at the Star

Speaker: Steve Adams

 

Dydd Mawrth: Ymweld a'r Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

3 Gorffennaf: Manylion i ddilyn

 

26 Medi: Someone's Watching You:  A History of Aerial Photography over Wales

Speaker: Medwyn Parry, Royal Commission

 

31 Hydref: The Archaeological Legacy of the Homefront 1914-1918

Speaker: Alice Pyper, Dyfed Archaeology

 

28 Tachwedd: Film night with Ivor Thomas

 

12 Rhagfyr: Cinio Nadoligy yng Ngwesty'r Porth

 

 

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Cyflwyniad: Cardiau Post Llandysul  1900 - 1920

gan Andrew Williams

Nos Fercher, 27ain April, 2022, 7yh – 9yh yn Y Porth, Llandysul

Croeso cynnes i bawb !

 

Illustrated talk: Postcard Views of Llandysul - 1900 - 1920

by Andrew Williams

Wednesday, 27 April, 2022, 7pm – 9pm, Y Porth, Llandysul

All Welcome !


Diwrnod Agored / Open Day

DIWRNOD AGORED HANES LLEOL

Dydd Sadwrn, 21ain Mai, 2022, 11yb – 4yh

Neuadd Tysul, Llandysul

Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb.

LOCAL HISTORY OPEN DAY

Saturday, 21 May, 2022,11am – 4pm

Tysul Hall, Llandysul

Entrance is free and everyone is welcome.

 


 

 

Go to top