st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2017

25 Ionawr - AGM followed by a Presentation of the Society’s Recent Acquisitions.

22 Chwefror- “Heritage at your fingertips: The Royal Commission’s Online Services”  Tom Petts

24 Mawrth - Open Day at the Porth Hotel, Llandysul, from 11am.  A chance to view the Society’s collection.

29 Mawrth - Memories of an Evacuee from Liverpool. Barbara Davies

26 Ebrill - The Downton Abbeys of the Teifi-Side.  Gerwyn Morgan

13 Mai - Display at Local and Family History Fair at the National Library of Wales.

31 Mai - Remembering the 1960s.  Mike Watkins

 
Dydd Mercher, 28ain Mehefin: Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
Cyfarfod yn y Swyddfa Docynnau am 12.45yp Bydd y daith yn dechrau am 1yp.
Pris: £5.00 (i’w dalu ar y dydd).  Bydd y daith yn para am tua 45 munud. Yn dilyn hyn, bydd cyfle i edrych o amgylch.
I archebu lle, cysylltwch â Lesley 07989 127 396 / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn Dydd Sadwrn, 17eg Mehefin. 
Mae bwyty 1176 ar agor rhwng 10.00 y.b. a 4.00 y.p. Os ydych yn dymuno cael cinio, awgrymir eich bod yn archebu bwrdd drwy ffonio 01239 562002.
Yn dilyn y daith bydd lluniaeth ar gael yn y bwyty.  Neu bydd Te Prynhawn hefyd ar gael ond bydd angen ei archebu – 01239 562002. Y gost am y te yw £13.50 yr un, neu £18.50 gyda gwydraid o win Prosecco!
 
Lluniau o'r Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
 
 
1 Gorffennaf: Arddangosfa bach yng Ngharnifal Llandysul a Phont-Tyweli
 
Pop exhibition at Llandysul Carnival
 
 
27 Medi - Interesting local bits and bobs.  Andrew Williams and Jane Kerr

25 Hydref - Film Night. "Valley of Song"  Shown by Ivor E. Thomas

29 Tachwedd - "Mysteries of a Medieval Nunnery" with Jemma Bezant.

13 Rhagfyr - Cinio Nadolig gyda adloniant!

* The programme has changed. Film Night was 29 November but is now 25 October and the talk about Llanllyr is now in November not October as first published.

Newyddion | News

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Chwefror, 7.15yh yn Neuadd Tysul
Wednesday, 28th February, 7.15pm in Tysul Hall
a group of Seventh Cavalry troopers in 1876 (the year of Custer's Last Stand)

"Will James of Dinas, only Welshman killed at Custer's Last Stand" an illustrated talk by Mike Lewis

 


 
 
Go to top