st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2015

28 Ionawr - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Hanes Calan Hen" gyda Martin Griffiths

25 ChwefrorPresentation of Society’s Photographs and update on the pubs project

Dydd Sadwrn 21 Mawrth, 9.30yb-1yp "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Daffodil, Penrhiwllan. 

Dewch I rannu storiau a hanes Penrhiwllan a’r fro. Bydd arddangosfa bach i’w weld.

25 Mawrth - "Cynefin Project" – Digitising the Tythe maps of Wales Gyda Einion Gruffudd
 
Dydd Sul 12 Ebrill, 12yp-5yh  "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Half Moon, Pont-Tyweli. 
Dewch i rannu storiau a hanes tafarndai Pont-Tyweli  - Half Moon, Cilgwyn Hotel, Wilke's Head. Bydd arddangosfa bach i’w weld.
 
Dydd Sadwrn 18 Ebrill, 10.30yb-4yp. Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn “Mae'r cyfan yn y newyddion: sut mae papurau newydd digidol wedi newid ein barn ni o hanes".  Gweler eu wefan.
 
29 Ebrill - "The Empress of Ireland" Gyda Wilma Hayes     
 
Dydd Mercher 6 Mai, 6yh-10yh "Peint o Hanes, Plîs!" yng Ngwesty’r Porth, Llandysul. 
Dewch i rannu storiau a hanes y Porth a’r tafarndai eraill yn Llandysul. Bydd arddangosfa bach i’w weld.    

27 Mai - WW1 and the Woollen Industry A talk by Mark Lucas of the National Woollen Museum, Dre-fach Felindre 

Dydd Sul 14 Mehefin, 2-5yp - "Peint o Hanes, Plîs!" yn y King's Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y King's Arms, King's Head a'y Crown Inn. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

24 Mehefin - The Battle of Waterloo. Gyda Dr Lester Mason 

Dydd Llun 29 Mehefin, 10.30yb-1yp - "Hanes gyda Paned" yn Tafarn y Daffodil.

Dydd Llun 6 Gorffennaf, 6-9yh"Peint o Hanes, Plîs!" yn y Cilgwyn Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y Cilgwyn Arms. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf: Ymweliad ag Eglwys y Carcharorion Rhyfel Eidalaidd, Henllan.

Cyfarfod yno am 6.20 y.h. er mwyn i’r daith o amgylch i ddechrau am 6.30 y.h. (yn union).
Bydd Mr. Jon Meirion Jones yn ein tywys o gwmpas.
Nid yw’r eglwys ar agor i’r cyhoedd ac rydyn wedi bod yn ffodus iawn i allu trefnu’r ymweliad hwn gyda’r perchennog, Mr. Thompson, ac i sicrhau gwasanaeth Mr. Jon Meirion Jones i’n tywys o amgylch.
Cost: Cyfraniad o £4.00 (lleiafswm).
Croeso cynnes hefyd i unrhyw un nad sydd yn aelod o’r Gymdeithas.
A fyddech cystal ag archebu lle erbyn Ddydd Llun 20ain Gorffennaf, drwy gysylltu â Jane Kerr – Rhif Ffôn: 01559363201 neu e-bost: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 
Dydd Sadwrn 26 Medi, 11yb: “Peint o Hanes Llandysul” - Taith dywysedig gyda Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro.
Ychydig o hanes tafarndai, ysgolion a siopau.
Cwrdd ym maes parcio Llandysul.  Byddwn yn cerdded i Bont-Tyweli a dod yn ôl drwy Llandysul.  Tua 2 awr.
 Gorffen yng Ngwesty`r Porth.  Gellir archebu bwyd ar 01559 362202.
Mae croeso i gŵn ar dennyn, ond byddwn yn aros yn aml. £1 i oedolion. Plant o dan 16 am ddim.
 
30 Medi -  Tales from the Tower. Gyda David Cooper   

28 Hydref - "'The Welsh cattle droving trade c. 1750-1860, with particular reference to Dyfed.'". Gyda Pat Hudson    

Dydd Sadwrn 14 Tachwedd - Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn "Diwydiannau yng Ngheredigion"
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd - yng Ngwesty'r Porth, Llandysul: "Teulu Owain Glyndŵr yn Dyffryn Teifi" gan Dr John Davies
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Nos Fawrth 24 Tachwedd - Prosiect Hanes Capel Dewi yn Neuadd yr Eglwys: Ffilm ac arddangosfa.
Clic yma am fwy o wybodaeth.

25 Tachwedd Noson Ffilm! "The Last Days of Dolwyn"

Clic yma am fwy o wybodaeth.

 Shown by Ivor E. Thomas

9 Rhagfyr Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Porth 

Newyddion | News

Diwrnod Agored / Open Day

DIWRNOD AGORED HANES LLEOL

Dydd Sadwrn, 21ain Mai, 2022, 11yb – 4yh

Neuadd Tysul, Llandysul

Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb.

LOCAL HISTORY OPEN DAY

Saturday, 21 May, 2022,11am – 4pm

Tysul Hall, Llandysul

Entrance is free and everyone is welcome.

 


 

 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Cyflwyniad: Cardiau Post Llandysul  1900 - 1920

gan Andrew Williams

Nos Fercher, 27ain April, 2022, 7yh – 9yh yn Y Porth, Llandysul

Croeso cynnes i bawb !

 

Illustrated talk: Postcard Views of Llandysul - 1900 - 1920

by Andrew Williams

Wednesday, 27 April, 2022, 7pm – 9pm, Y Porth, Llandysul

All Welcome !


Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Go to top