st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2015

28 Ionawr - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Hanes Calan Hen" gyda Martin Griffiths

25 ChwefrorPresentation of Society’s Photographs and update on the pubs project

Dydd Sadwrn 21 Mawrth, 9.30yb-1yp "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Daffodil, Penrhiwllan. 

Dewch I rannu storiau a hanes Penrhiwllan a’r fro. Bydd arddangosfa bach i’w weld.

25 Mawrth - "Cynefin Project" – Digitising the Tythe maps of Wales Gyda Einion Gruffudd
 
Dydd Sul 12 Ebrill, 12yp-5yh  "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Half Moon, Pont-Tyweli. 
Dewch i rannu storiau a hanes tafarndai Pont-Tyweli  - Half Moon, Cilgwyn Hotel, Wilke's Head. Bydd arddangosfa bach i’w weld.
 
Dydd Sadwrn 18 Ebrill, 10.30yb-4yp. Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn “Mae'r cyfan yn y newyddion: sut mae papurau newydd digidol wedi newid ein barn ni o hanes".  Gweler eu wefan.
 
29 Ebrill - "The Empress of Ireland" Gyda Wilma Hayes     
 
Dydd Mercher 6 Mai, 6yh-10yh "Peint o Hanes, Plîs!" yng Ngwesty’r Porth, Llandysul. 
Dewch i rannu storiau a hanes y Porth a’r tafarndai eraill yn Llandysul. Bydd arddangosfa bach i’w weld.    

27 Mai - WW1 and the Woollen Industry A talk by Mark Lucas of the National Woollen Museum, Dre-fach Felindre 

Dydd Sul 14 Mehefin, 2-5yp - "Peint o Hanes, Plîs!" yn y King's Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y King's Arms, King's Head a'y Crown Inn. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

24 Mehefin - The Battle of Waterloo. Gyda Dr Lester Mason 

Dydd Llun 29 Mehefin, 10.30yb-1yp - "Hanes gyda Paned" yn Tafarn y Daffodil.

Dydd Llun 6 Gorffennaf, 6-9yh"Peint o Hanes, Plîs!" yn y Cilgwyn Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y Cilgwyn Arms. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf: Ymweliad ag Eglwys y Carcharorion Rhyfel Eidalaidd, Henllan.

Cyfarfod yno am 6.20 y.h. er mwyn i’r daith o amgylch i ddechrau am 6.30 y.h. (yn union).
Bydd Mr. Jon Meirion Jones yn ein tywys o gwmpas.
Nid yw’r eglwys ar agor i’r cyhoedd ac rydyn wedi bod yn ffodus iawn i allu trefnu’r ymweliad hwn gyda’r perchennog, Mr. Thompson, ac i sicrhau gwasanaeth Mr. Jon Meirion Jones i’n tywys o amgylch.
Cost: Cyfraniad o £4.00 (lleiafswm).
Croeso cynnes hefyd i unrhyw un nad sydd yn aelod o’r Gymdeithas.
A fyddech cystal ag archebu lle erbyn Ddydd Llun 20ain Gorffennaf, drwy gysylltu â Jane Kerr – Rhif Ffôn: 01559363201 neu e-bost: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 
Dydd Sadwrn 26 Medi, 11yb: “Peint o Hanes Llandysul” - Taith dywysedig gyda Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro.
Ychydig o hanes tafarndai, ysgolion a siopau.
Cwrdd ym maes parcio Llandysul.  Byddwn yn cerdded i Bont-Tyweli a dod yn ôl drwy Llandysul.  Tua 2 awr.
 Gorffen yng Ngwesty`r Porth.  Gellir archebu bwyd ar 01559 362202.
Mae croeso i gŵn ar dennyn, ond byddwn yn aros yn aml. £1 i oedolion. Plant o dan 16 am ddim.
 
30 Medi -  Tales from the Tower. Gyda David Cooper   

28 Hydref - "'The Welsh cattle droving trade c. 1750-1860, with particular reference to Dyfed.'". Gyda Pat Hudson    

Dydd Sadwrn 14 Tachwedd - Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn "Diwydiannau yng Ngheredigion"
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd - yng Ngwesty'r Porth, Llandysul: "Teulu Owain Glyndŵr yn Dyffryn Teifi" gan Dr John Davies
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Nos Fawrth 24 Tachwedd - Prosiect Hanes Capel Dewi yn Neuadd yr Eglwys: Ffilm ac arddangosfa.
Clic yma am fwy o wybodaeth.

25 Tachwedd Noson Ffilm! "The Last Days of Dolwyn"

Clic yma am fwy o wybodaeth.

 Shown by Ivor E. Thomas

9 Rhagfyr Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Porth 

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 30ain Hydref, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 30th October, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul

"Brunel's SS Great Britain"

with Mike Watkins

 

Llandysul Local History Society next meeting


Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top