st-tysul-church

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher 25ain Ionawr, Neuadd Tysul, 7.15yh
Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Presentation of the Society's recent acquisitions".
 
Wednesday 25th January, Tysul Hall, 7.15pm
AGM and "Presentation of the Society's recent acquisitions".

 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top