st-tysul-church

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Ychydig dros 100 mlynedd, yn 1916 dangoswyd y ffilm "Battle of the Somme" yn yr Assembly Hall y Porth.
Byddwn yn dangos y ffilm eto ar Nos Fercher 30ain Tachwedd, 7yh, Yng Gwesty'r Porth, Llandysul

Just over 100 years ago in 1916, the film "Battle of the Somme" was shown at the Porth Assembly Hall.
We will be showing the film again on Wednesday 30th November, 7pm, at the Porth Hotel, Llandysul.

advert of the Battle of the Somme

 

 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top