st-tysul-church

Newyddion | News

"Evacuee" Lansiad llyfr | Book Launch

Nos Fawrth 1af Tachwedd, 7.30yh |  Tuesday 1st November, 7.30pm

Yn y festri Pantydefaid, Prengwyn. 
Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fel ifaciwî, 'yn Saesnes uniaith bedair oed'.
Mynediad: £2.00 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn)
 
In the Vestry, Pantydefaid, Prengwyn.
This is the remarkable story of Barbara Warlow Davies, an English-speaking four year old, who was evacuated from Liverpool to Talgarreg in Ceredigion during the Second World War.
Admission: £2.00. (to include light refreshments)
 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher 26ain Hydref | Wednesday 26th October

 "Ceredigion Limekilns" with Richard Lewis
 

 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top