st-tysul-church

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher 26ain Ebrill, Neuadd Tysul, 7.15yh

Wednesday 26th April, Tysul Hall, 7.15pm
 

"The Downton Abbeys of the Teifi-Side" A talk by Gerwyn Morgan


 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top