st-tysul-church

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Diwrnod Agored / Open Day

Croesawon ni dros 100 o ymwelwyr i’r diwrnod agored yng Ngwesty’r Porth ar Ddydd Gwener 24 Mawrth.
Diolch i bawb oedd goruchwylio yn ystod y dydd ac i ein gwesteiwyr Gwesty’r Porth.
Enillwyr y raffl oedd Emyr Lloyd a Suzanne Hughes Owen.
 
We welcomed over 100 visitors to our open day on Friday 24 March at the Porth Hotel.
Thank you to everyone who invigilated during the day and to our hosts the Porth Hotel.
Winners of the raffle were Emyr Lloyd and Suzanne Hughes Owen.

 

 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher 29ain Mawrth, Neuadd Tysul, 7.15yh

Wednesday 29th March, Tysul Hall, 7.15pm

“Memories of an Evacuee from Liverpool" Barbara Davies


 
 
Go to top