st-tysul-church

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, Ebrill 24ain am 7yh: cyfarfod wedi'i ohirio - dyddiad newydd i'w aildrefnu.

Nos Fercher, Mai 29ain am 7yh: Pen Dinas Hillfort Excavations.Beca Davies, Royal Commission.
Please note: the location of this talk is at the Pwerdy - Powerhouse Community and Arts Centre.

 

Croeso cynnes i bawb! All Welcome !


Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Go to top