st-tysul-church

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 26ain Chwefror, 2020, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 26th February, 2020, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul

 "The Hillfort Heritage of Ceredigion & Cardigan Bay"

Toby Driver, Royal Commission

Hillforts of Cardigan Bay by Toby Driver - front cover


Go to top