st-tysul-church

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Mawrth, 7.15yh yn Ngwesty'r Porth, Llandysul
Wednesday, 28th March, 7.15pm in the Porth Hotel, Llandysul
"History of Llanfair and those who lived there" with Tom Cowcher

 


 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top