st-tysul-church

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 29ain Tachwedd, 7.15yh yn Neuadd Tysul
Wednesday, 29th November, 7.15pm in Tysul Hall
 
"Mysteries of a Medieval Nunnery" with Jemma Bezant.
 
 
 

 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top